Đang tải dữ liệu ... ...

Chế độ bảo hành

Ngày: (12-01-2014 - 01:00 PM) - Lượt xem: 1834

Tuỳ từng sản phẩm có sản phẩm bảo hành tới 10 năm như lư đồng đại phát các sản phẩm 5 năm đối với chuông đồng,tượng băngđồng

Chế độ bảo hành

_Lư đồng vĩnh tiến ,lư đồng đại phát bảo hành 10 năm.

_Chuông và tượng đồng bảo hành 10 năm.

_Nếu lỗi về chất lượng đồng và chất lượng sản phẩm chúng tôi bảo hành miễn phí nhanh gọn

0966 877 869

0987613899